PSYchology

Zvinodikanwa kuti vana vanonetsekana vanowanzotora chikamu mumitambo yakadai mudenderedzwa se "Compliments", "Ndinokupa ...", izvo zvichavabatsira kudzidza zvinhu zvakawanda zvinofadza pamusoro pavo kubva kune vamwe, kuzvitarisa ivo pachavo "nemaziso e vamwe vana”. Uye kuitira kuti vamwe vazive nezvekubudirira kwemudzidzi wega wega kana mudzidzi, muboka rekireshi kana mukirasi, unogona kuronga Star of the Week stand, apo kamwe pavhiki ruzivo rwese ruchatsaurirwa kubudirira kwemumwe mwana. Ona Mitambo kuti uwedzere kuzviremekedza kwemwana wako

muenzaniso

Kuti vamwe vadzidze pamusoro pezvinobudirira zvomudzidzi mumwe nomumwe kana kuti mudzidzi, muboka rekireshi kana kuti mukirasi, unogona kuronga nzvimbo yeNyeredzi Yevhiki, apo kamwe chete pavhiki mashoko ose achatsaurirwa kubudiriro yomumwe mwana. . Mwana wega wega, nekudaro, achawana mukana wekuve pakati pekutariswa kwevamwe. Nhamba ye cu yekumira, zvinyorwa zvavo uye nzvimbo inokurukurwa pamwe chete nevakuru nevana (Fig. 1).

Iwe unogona kutara kubudirira kwemwana muruzivo rwezuva nezuva rwevabereki (somuenzaniso, panzvimbo ye "Isu Nhasi"): "Nhasi, Ndira 21, 2011, Seryozha akapedza maminitsi makumi maviri achiedza mvura nechando." Mharidzo yakadaro ichapa imwe mukana wekuti vabereki varatidze kufarira kwavo. Zvichava nyore kuti mwana apindure mibvunzo yakananga, uye kwete kudzorera muchirangaridzo zvose zvakaitika muboka masikati.

Muimba yekuvharira, pakivha yemwana wega wega, unogona kugadzirisa "Ruva-manomwe-ruva" (kana kuti "Ruva rekubudirira"), rakachekwa kubva pamakadhibhodhi ane mavara. Pakati peruva pane mufananidzo wemwana. Uye pamapuranga anoenderana nemazuva evhiki, kune ruzivo pamusoro pemigumisiro yemwana, iyo yaanodada nayo (Fig. 2).

Mumapoka maduku, vadzidzisi vanopinza ruzivo mumakumbo, uye muboka rekugadzirira, vana vanogona kupiwa basa rekuzadza maruva-mavara manomwe. Izvi zvichashanda sekusimudzira pakudzidza kunyora.

Mukuwedzera, rudzi urwu rwebasa runoita kuti pave nekubatana pakati pevana, sezvo avo vasingagone kuverenga kana kunyora vanowanzoenda kune shamwari dzavo kuti vabatsirwe. Vabereki, vachiuya kukireshi manheru, vari kukurumidza kuona izvo mwana wavo akawana mukati mezuva, chii chiri kubudirira kwake.

Ruzivo rwakanaka rwakakosha kune vese vakuru nevana kuti vagadzirise kunzwisisana pakati pavo. Uye zvinodiwa kuvabereki vevana vezera ripi zvaro.

Amai Mitina, kufanana nevabereki vose vevana muboka revana, zuva rega rega nemufaro vakaziva zvinyorwa zvevadzidzisi pamusoro pezvaakaita, madyiro avaiita, izvo mwanakomana wavo ane makore maviri okuberekwa aitamba. Munguva yekurwara kwemudzidzisi, ruzivo pamusoro pekuvaraidza kwevana muboka rakave risingakwanisi kuvabereki. Mushure memazuva gumi, amai vainetsekana vakauya kuna methodologist ndokuvakumbira kuti varege kumisa basa rakadaro kwavari. Amai vakatsanangura kuti sezvo vachingova nemakore 10 uye vasina ruzivo rwokuzviwanira rwevana, zvinonyorwa zvevatarisiri zvinovabatsira kunzwisisa mwana wavo uye kudzidza nzira uye zvokuita naye.

Nokudaro, kushandiswa kwechimiro chechimiro chebasa (kugadzira zvigadziko, ruzivo "Maruva-Manomwe-maruva», nezvimwewo) kunobatsira kugadzirisa mabasa akawanda ekudzidzisa panguva imwe chete, imwe yeyo kuwedzera chiyero chekuzviremekedza kwevana; kunyanya avo vane kufunganya kwakanyanya.

Mitambo yekuwedzera kuzviremekedza kwemwana

Kusarudzwa kwemitambo uye maekisesaizi. Ona →

  • Mitambo yeboka kuti uwedzere kuzviremekedza kwemwana uye kuderedza kuzvidya mwoyo
  • Mitambo ine chinangwa chekuvaka pfungwa yekuvimba uye kuzvivimba muvana

Kuvaka mwana kuzvivimba

Basa revabereki nderokubatsira mwana kuwana masimba aya maari uye kumudzidzisa nzira yekuashandisa, uye nenzira yekuti anomuunzira kugutsikana. Nyaya yemuripo inotisvitsa pachinhu chakakosha chinoda kunyatsonzwisiswa. Kuziva zvikanganiso zvako pachako kunogona kuparadza uye kuomesa munhu, asi zvakasiyana, zvinogona kumupa mutoro mukuru wepfungwa uyo unobatsira mukubudirira mune zvakasiyana-siyana. Ona →

Leave a Reply