Amai vaida kuti mwanakomana wavo arasikirwe - uye vavakidzani vakadana mapurisa

Chikafu chinokurumidza, machipisi nezvimwe zvekudya zvisina tsarukano idambudziko chairo kuna vanamai. Kujairira mwana kune chikafu chine hutano, kana paine miedzo yakawanda yakakomberedza… Iyo yakanyanya kukunda. Mumwe mugari wemuGerman dhorobha reAachen akarwa nehuremu hwakawandisa hwemwanakomana wake wechidiki sezvaaigona. Asi iwe ungamuteedzera sei? Unogumira sei? Mushure mezvose, haukwanisi kuturika loko pafiriji… Kana kuti iwe ucharembedza?

Zvakanaka, kwete nhare. Unogona kudya masikati. Tichango ranga, regerera iro slang, husiku dojoor. Naizvozvo, amai vane hunyanzvi vakapfeka firiji… alarm! Mwari wangu, ichi ingano! Alarm, Karl! Sei amai vangu vasina kufunga nezvekuita izvi? Iwe unotarisa, ndingadai ndisina kunetseka nekusagadzikana kwechikafu uye zvakapambwa zvakapora kwemakore makumi matatu. Ndine urombo, ndakatsauswa.

Nekudaro, iyo firiji yakaratidza kuti yakashongedzerwa nealarm yakavhurwa manheru, zvekuti munhu anokara anga asingakwanise kukwira ikoko husiku. Uyezve rimwe zuva muvakidzani akaona kuti vechidiki vakati wandei vaikwira pamusoro pefenzi, vachimhanyira kuimba ino, mwenje mukicheni wakabatidza, uye - zvakanaka - alarm yakarira.

Murume akadana mapurisa. Ndivo vana, munoti? Asi kwete, kuGerman haugone kupfuura chero munhu. Vatadzi vechidiki vanofanirwa kurangwa. Mapurisa asvika. Pakarepo, zvatova pachena kuti hapana mhosva, kunze kwekutadza kuteerera, kwakaitika. Vezvemitemo havana kuunza chero chinhu kunyangwe kufona kwenhema - kuseka kwakava muripo pavakazoziva kuti chii yaive nyaya. Sezvineiwo, ivo vakaongawo huchenjeri hwaamai vangu. Zvisinei, mwanakomana wake, sezviri pachena, haasati akafanirwa kurasikirwa nehuremu.

Leave a Reply