PSYchology

Vana vadiki vanowanzoda kuziva, asi hapana humbowo hunoratidza kuti vana vane tsika yepanyama yekuzvivandudza. Kuti mwana anozvikudziridzika here kana kuti kwete zvinotsamira pamamiriro ezvinhu maviri: pamwero wenyaradzo yakamupoteredza uye nokubatanidzwa kwevabereki mukukura kwake.

Vana vanokura zvakanakisisa mumamiriro ezvinhu akanaka: chiedza, kudziya, vabereki vane rudo, kutarisira kwakakwana uye mabasa anofadza kuti vazviedze ivo pachavo kune simba, unyanzvi uye kukwanisa kukunda matambudziko ehupenyu. Kana zvinhu zvose zviri nyore - hazvifadzi, hapazovi nekuvandudzwa, nokuti hapana chikonzero. Kana pane matambudziko chete muhupenyu hwemwana, anogona kutonhora seitsvo yakarara kana, zvakasiyana, anotanga kupandukira uye kuhwina zvakare zvaanoda. Basa revabereki nderekukandira mapuzzle kumwana, kuomesa sezvaanokura. Uye kana mwana achikura zvakakwana kuti ateerere vabereki vake - muudze nezvematambudziko uye mufaro wawaive nawo pazera rake, uchiwedzera kugona kwake kunzwisisa.

Ukuwo, vana vanokura zvakanyanya kana vabereki nevamwe vanhu vakura vasingavatarisiri, uye mararamiro evana anova akanaka sezvinobvira. Izvo zviri nani mwana ari mukusavapo kwevabereki, iyo cozier uye yakanyanya kugadzikana nharaunda yake ndeyake, zvakanyanya kuipa kwaanokura. Zvechii? Mwana ane zvokudya, kupisa, mvura, chiedza, uye hapana chikonzero chekufamba - munyaya iyi, mwana, kureva, anenge muviri wemhuka wemwana, haana chero zvipi zvinokurudzira kuzvifambisa kune imwe nzvimbo uye neimwe nzira.

Iko kubatanidzwa kwevabereki mukukura kwevana ndicho chinhu chikuru mukukura. Uchapupu hunoratidza kuti vana vanokura CHETE kana vabereki vavo vakavakura.

Quote: "Zvakaitika kuti muchirimo nezhizha ndakaenda kuNherera, yese iri muguta rakanaka redunhu 200 km kubva kuMoscow. Ini handina kuona chero mitsetse yevabereki vekurera yakakomba chiremba mukuru nechishuwo chekukasira kutora "gene pool" mumhuri. Kune vana vakawanda. Nzvimbo iyi iri kubudirira: kugadzirisa kwakanakisa, makomo ematoyi, vana vane gore rimwe chete vakapfeka masutu anodhura vanorembera vasina hupenyu mukufamba kunodhura. Uye ava havana kuremara - vana vane hutano hwakanaka. Havana kuda kufamba, nekuti hapana anovabata nemaoko, haafone, haatete, haatsvode nhanho diki yese. Vana havatambe nematoyi anodhura. Havatambe nekuti havazive kuti sei. Ndizvo zvakaitirwa amai nababa."

Nhungamiro inonakidza yekukura kwemwana ndeyekugadzwa kwehukama hwehupenyu nevabereki vavo kana vamwe vanhu vakuru. Zvirinani - sekunge nematoyi mhenyu. Saka manje? Pasi pemamiriro ekuchipatara, vana havaratidzi hanya kana kufarira kune vanhu vakuru kunyange mushure memakore 2-3 ehupenyu.

Mumakore ekutanga esimba reSoviet, kwaiva nevana vakawanda vakasiiwa vakaendeswa kumisha yenherera. Vakadyiswa, asi vakuru havana kuvachengeta, uye vana vakamera semuriwo mubindu. Uye dzakashanduka kuita muriwo. Pashure penguva yakati, apo vanhu vakuru vakauya kwavari, vakavafungatira mumaoko avo, vakavanyemwerera ndokuedza kutaura navo, vacheche mukupindura ikoku vakaratidzira bedzi kusagutsikana kwavo: vakanga vakasununguka zvikuru kuvapo pasina iyi kudzongonyedzwa kwokunze.

Panguva imwecheteyo, zvakakosha kuti mudzidzisi atange kusangana nemwana ane chirwere chechipatara, sezvo munguva pfupi vana vakakwanisa kuenda kure nenzira yekukura, kuumba mafungiro anoshingaira kune vanhu uye nyika yakapoteredza. ivo. Vana vaduku vachada kukura kana chido ichi chikakura mavari nevakuru. Kana vanhu vakuru vakasakura izvi, mwana anoramba ari muriwo chete.

Hongu, mudiwa K. Rogers aidavira kuti hunhu hwevanhu hunoratidzirwa nekatsika kekukura nekukura, sezvinoita mhodzi yechirimwa ine tsika yokukura nekukura. Chinodiwa pakukura nekusimudzirwa kwesimba remusikirwo riri mumunhu kugadzira mamiriro akakodzera chete. “Sezvinongoita chirimwa chinovavarira kuva chirimwa chine utano, sezvinoita mhodzi ine chido chokuva muti, saizvozvowo munhu anosundwa nepfungwa yokuva munhu akakwana, akakwana, anozviita,” akanyora kudaro. Nzira yekubata sei thesis yake? Kaviri. Kutaura zvazviri, iyi ingano. Nekune rumwe rutivi, ngano yacho inobatsira, pakudzidzisa.

Muchidimbu: kana munhu asinganyanyi kuyedza kukudziridza, zvine musoro kumukurudzira kuti munhu wese ane chishuwo chekuzvisimudzira. Kana isu tiri kurera vana, saka kuvimba nechishuwo ichi chekuzvisimudzira hakuna musoro. Kana iwe ukazvigadzira uye nekuzvichengeta, zvichave. Kana iwe usingagadziri chido chokuti mwana azvikudziridze pachake, iwe uchawana mwana ane maitiro akareruka, iwe uchawana izvo nzanga yeRussia inomupoteredza ichagadzira kumwana.

Leave a Reply