Triathlete Dustin Hinton anopa zano rekuenda vegan kuzvibatsira iye, zvisikwa uye nharaunda

Dustin Hinton inhengo yenguva nhatu yeIRONMAN, baba vanoshamisa uye vegan. Hinton anogovera matipi ake emararamiro evegan, achitaura nezveyakanaka iyo veganism inogona kuve nayo kwete chete padanho remunhu, asiwo pane ecological uye munharaunda.

Mazano ekuenda Vegan

Kunyangwe Hinton ari murume ane zvibodzwa zvikuru, huzivi hwake hwekuenda vegan uye nekukurudzira vamwe kuti vadaro nekuda kwehutano hwemunhu uye nemhedzisiro yakanaka pasirese yakavakirwa pamatanho madiki.

Shanduko zvakanaka

Hinton anoti vamwe vanhu vanogona kushandura madyiro avo zvakanyanya uye vobva vaita vegan, asi haisiriyo nzira yakanaka kune vakawanda uye inogona kutungamirira kukundika: “Munhu wese anogona kuita chero chinhu kwemavhiki matanhatu. Asi unogona kuzviita here kwemakore matanhatu?" anobvunza.

Hinton pachake anoti kugara muNew Orleans - "nzvimbo yakaipisisa munhoroondo yevanhu kwaunogona kuedza kuenda kune vegan nokuti wakakomberedzwa nechikafu chakanakisisa panyika" - waiva muedzo kwaari paakaenda vegan, asi iye handina kumbocheuka. .

Hinton anoti kuenda vegan kunofanirwa kuve zvishoma nezvishoma uye kunakidza uye hakufanirwe kuonekwa sebasa rakaoma. Unogona kuva nevegan husiku, senge pitsa kana pasta husiku: “Sarudza manheru uti, 'Hei, ngativei vegan manheru ano. Tichazviedza, tichararama nazvo, tichabika chikafu che vegan chete… Tichaona zvatinobika, teerera zvatinoisa mupani. Tichanyatsoongorora zviri kupinda mumuviri wedu,” anodaro.

“Koka shamwari dzako, ita mabiko. Rega munhu wese abike uye wobva wagara pasi uye unakirwe nechikafu chako, urarame sehusiku hwepizza, sehusiku hwechikafu cheVietnamese - ngachive chiitiko chakanaka. "

Iva munguva ino

Pamwe chete nechinjo yapashoma napashoma, Hinton anokarakadza kugara munhambo yacho: “Usafunga kuti, ‘Ndichaita ikoku kwoupenyu hwangu hwose,’ chimbofunga, ‘Ndiri kuita ikoku zvino, kamwe bedzi pavhiki nokuda kwazvino. '" anoti.

Kune vanhu vazhinji, izvi zvinozopedzisira zvashandura kuve zvachose veganism, kana kanenge chikafu chine hutano, Hinton anodaro.

Kana uchida mukombe uyu, idya

Kunyangwe zvazvo aine chirango pamusoro pechikafu chake – anongobvumira apo neapo “manheru echiitiko” uye haadye shuga zvachose – Hinton anoti kana uchinyatsoda keke iri, zviri nani kuridya.

“Zviite kamwe chete pamwedzi, pane zvakarongwa,” anodaro. “Asi chimbomira nekuti 90% yenguva unofanirwa kunge uri pakudya. Unogona kutsaudzira 10% yenguva, asi kana uri pakudya 90% yenguva, haurasike.

vegan kufamba. PaKutsungirira uye Tsitsi

Paakambobvunzwa kuti chii chakaita kuti aite zvenyama, Hinton akataura zvikonzero zvinoverengeka: “Zvikonzero zvoutano zvine basa guru, asi ndagara ndine hanya nemhuka, saka chisarudzo ichi chinosanganisira tsitsi uye utano.”

Akatsanangura kuti kune avo vane hanya nemabatirwo anoitwa mhuka, kunyange kuenda kune vegan zvishoma kunogona kubatsira, nekuti kuenda vegan zuva rimwe kana maviri pasvondo gore rose "kunogona kubatsira kuchengetedza ingangoita mhuka imwe chete kuti isaurawe."

Hunhu hwetsitsi hwaHinton hunoenda kushamwari dzake dzinodya nyama. Haana "kuvarova pamusoro", asi anotsanangura zvikonzero zvake zvekuchinja, zvinovakurudzira kuti vadye nyama shoma.

Pamusoro pekukurudzira vamwe

Ko kana iwe uchida kushandisa veganism yako zvakanaka uye nekukurudzira vamwe mudenderedzwa rako kuti vaite shanduko? Hinton anorayira kuve akapfava.

“Haufanire kuti 'hey, unofanira kuva netsitsi!' Kwete, ingowedzera kugutsikana… ndinoda kuva nemaonero akanaka, kufara, kuva nezviitiko zvitsva.”

Izvi zvinorevei kuna Hinton? Anotora shamwari dzake dzinodya nyama kuMellow Mushroom, pizzeria yavanoda, uye vanoodha Mega Veggie Pizza.

Uyewo, kusarudzwa kwevamwe kunofanira kuremekedzwa. Mwanakomana mudiki waHinton haasi vegan, uye Dustin anomubikira nyama nezvimwe zvekudya, nekuti anoziva kuti veganism isarudzo iyo munhu anozvisarudzira, pazera rekuziva. Hinton anotsanangurawo kuti zvinokosha kuti ape shamwari ruzivo, atsanangure zvisarudzo zvadzo, asi kwete kudzitonga uye kudzipa kodzero yekusarudza.

Nezvekubatana

Hinton anokurudzira vanhu vanoedza veganism kuti vawane chikafu pamisika yevarimi veko, izvo zvichabatsira kuita zvakanaka hupfumi munharaunda pamwe nekubatana nevamwe.

Muchokwadi, anonyora zvakawanda zvakanaka izvo veganism inogona kuve nazvo pamatanho mazhinji kuburikidza nemisika yevarimi: "Unogona kutaura nemunhu anorima chikafu. Unogona kumubvunza, unogona kutanga kuonana. Iye zvino hazvisi kungoti “Hei, handei tinotenga chikafu, tidzoke kumba, tivhare musuwo titarise TV, tichizvivhara nemadziro mana,” anodaro.

Pane kudaro, unogona kuvaka hukama nenhengo dzenharaunda uye kusimudzira budiriro: “Iye zvino wava kuziva vagari veko, bhadhara nharaunda yeko, vatsigire. Uri kuvaka kusimba… (uye kupa mukana) kumhuri kuita zvakawanda. Pamwe unoda kuenda kunotenga kaviri pasvondo… hazvitore nguva yakareba kuti vatange kudyarawo chikamu chechipiri,” Hinton anodaro achiwedzera mifananidzo. Uye kuna Hinton, zvese zvakakosha.

“Zvinhu zvidiki izvi zvinogona kuita mutsauko wese uye hatifanire kuzvitora senhando,” anopedzisa kudaro.

 

Leave a Reply